องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

ศูนย์บริการรับแจ้งคำร้อง-ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตรวจสอบผลคำร้องออนไลน์ONE STOP SERVICE

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-102066 โทรสาร 053-102068
Website: www.sankamphaenglocal.go.th