องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

ศูนย์บริการรับแจ้งคำร้อง-ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตรวจสอบผลคำร้องออนไลน์ONE STOP SERVICE

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลร้องเรียนของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของอบต.โดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-102066 โทรสาร 053-102068
Website: www.sankamphaenglocal.go.th