องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

ศูนย์บริการรับแจ้งคำร้อง-ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตรวจสอบผลคำร้องออนไลน์ONE STOP SERVICE

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     ท่านสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลความคิดเห็นของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของอบต.โดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-102066 โทรสาร 053-102068
Website: www.sankamphaenglocal.go.th